DF7EE berichtet aus Madeira

Unser Freund Helmut berichtet mit beindruckenden Fotos aus Madeira, CQWW SSB 2020::

DF7EE Webpage

http://df7ee.de/cq3w-cq-ww-ssb-2020/[:en]Helmut reports with astonishing photos from Madeira, CQWW SSB 2020:

DF7EE Webpage

CQ3W CQ WW SSB 2020

 

Updated: 14. April 2023 — 13:32